ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit beleid is van kracht met ingang van 27 januari 2022 en is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2022

1. INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Wij zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en hebben onze statutaire zetel te Flat 4, 32 Linacre Road, Brent London. NW2 5BA Engeland, Verenigd Koninkrijk. U stemt ermee in dat u, door naar de Site te gaan, deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat deze Voorwaarden op u van toepassing zijn. Op de buitenkans dat U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, DAN WORDT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN. Aanvullende overeenkomsten of archieven die af en toe op de Site worden geplaatst, worden daarom expliciet geconsolideerd door middel van verwijzing. Wij houden ons het recht voor, in onze enige waakzaamheid, om af en toe wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Voorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt”-datum van deze Voorwaarden aan te passen, en u wijst elk recht af om specifiek op de hoogte te worden gebracht van eventuele wijzigingen.

Zorg ervoor dat u de Voorwaarden elke keer dat u onze Site gebruikt controleert, zodat u op de hoogte blijft van de Voorwaarden die van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Algemene Voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich er niet voor registreren.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Behalve indien in enig geval aangetoond, is de Site uitsluitend ons eigendom en alle broncode, datasets, bruikbaarheid, programmering, webcomposities, geluid, video, tekst, foto’s, en ontwerpen op de Site (tezamen, de “Inhoud”) en de merknamen, administratie imprints, en logo’s daarin vervat (de “Merken”) zijn in bezit van of beperkt door ons of geautoriseerd aan ons, en zijn beveiligd door copyright en merknaam wetten en verschillende andere beschermde innovatie voorrechten en onredelijke rivaliteit wetten van de Verenigde Staten, wereldwijde intellectuele eigendomswetten, en wereldwijde shows.

De Content en de Merken worden op de Site “AS IS” aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratiegegevens die u indient geldig, nauwkeurig, actueel en volledig zullen zijn;

(2) u de juistheid van dergelijke gegevens zult bijhouden en dergelijke inschrijvingsgegevens zo nodig snel zult bijwerken

(3) u bent handelingsbekwaam en u stemt ermee in om u aan deze Algemene Voorwaarden te houden

(4) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft

(5) u komt niet op de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, ongeacht of dit via een bot, script, of hoe dan ook gebeurt

(6) u zult de Site niet betrekken voor onwettige of niet-goedgekeurde redenen; en

(7) uw gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met enige toepasselijke wet of richtlijn. In de veronderstelling dat u gegevens verstrekt die vals, off base, niet actueel of gebrekkig zijn, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan vereist zijn dat u zich inschrijft op de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw gegevens en geheime zin. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te elimineren, te herstellen of te wijzigen, ervan uitgaande dat wij, naar eigen goeddunken, besluiten dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, ongeschikt of in elk geval verwerpelijk is.

5. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Vermijd, schakel uit of interfereer op een andere manier met beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de daarin opgenomen inhoud.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Gebruik de site op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurende plaatsing van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige inhoud.
 • Poging om u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms”).
 • De site of de netwerken of diensten die met de site zijn verbonden, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontcijfert, decompileert, disassembleert of reverse-engineert u de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Maak geen ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.

6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site vraagt gebruikers niet om inhoud in te zenden of te plaatsen. Wij kunnen u de potentiële kans geven om inhoud en materiaal te maken, in te dienen, te posten, te tonen, te communiceren, uit te voeren, te distribueren, te verspreiden of uit te zenden aan ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot berichten, werken, video, geluid, foto’s, ontwerpen, opmerkingen, ideeën, of individuele gegevens of ander materiaal (collectief, “Bijdragen”). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor verschillende gebruikers van de Site en via websites van derden. Alles in overweging genomen, kunnen alle Bijdragen die u communiceert worden behandeld volgens het Privacybeleid van de Site.

Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 • De creatie, distributie, transmissie, publieke weergave, of prestaties, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van derden.
 • U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier overwogen door de Site en deze Algemene Voorwaarden.
 • U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier overwogen door de Site en deze Algemene Voorwaarden.
 • Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
 • Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van die termen) en om geweld tegen een bepaalde persoon of klasse van personen te bevorderen.
 • Uw Bijdragen niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
 • Uw Bijdragen niet in strijd zijn met de privacy of publicatierechten van derden.
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw Bijdragen bevatten geen kwetsende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen niet anderszins in strijd zijn met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Voorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Voorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

7. LICENTIE VOOR BIJDRAGEN

U en de Site komen overeen dat wij alle gegevens en persoonlijke informatie die u ons geeft, kunnen krijgen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw beslissingen (inclusief instellingen). Door het voorstellen van ideeën of andere input met betrekking tot de Site, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor welke reden dan ook zonder compensatie aan u. Wij doen geen aanspraak op enig eigendom over uw Bijdragen. U bent volledig verantwoordelijk voor uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere exclusieve voorrechten met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen door u gegeven op enig gebied op de Site. U bent uitsluitend aansprakelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische activiteit of actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

8. SUBMISSIES

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, ideeën, gedachten, kritiek of andere gegevens met betrekking tot de Site (“Bijdragen”) die door u aan ons worden gegeven niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor alle wettige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U verwerpt hierbij alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

9. SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de Site te controleren op schendingen van deze Voorwaarden;

(2) gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Voorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, beperken;

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, te verwijderen van de Site of anderszins alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen onbruikbaar te maken; en

 (5) anderszins de Site te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

10. PRIVACY BELEID

Wij geven om de bescherming en beveiliging van informatie. Wij verzoeken u vriendelijk ons privacybeleid te lezen: https://educationly.io/privacy-policy/. Door gebruik te maken van de Site stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Merk op dat de Site gehost wordt in het Verenigd Koninkrijk. In de veronderstelling dat u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het toezicht op de verzameling, het gebruik of de blootstelling van individuele informatie die verschillen van de relevante wetten in het Verenigd Koninkrijk, dan verplaatst u op dat moment, door uw voortgezet gebruik van de Site, uw informatie naar het Verenigd Koninkrijk, en stemt u ermee in dat uw informatie wordt verplaatst naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

11. VOORWAARDEN EN BEËINDIGING

Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en dwangmaatregelen tot rechtsherstel.

12. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site. Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten plegen aan de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten.

Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Educationly Ltd en uzelf stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan in verband met deze voorwaarden.

14. GESCHILLENBESLECHTING

Bindende Arbitrage

Elke discussie voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van elke vraag met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden verwezen naar en definitief beslecht door het Internationaal Hof van Arbitrage in Handelszaken onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Louizalaan, 146) volgens het reglement van deze ICAC, dat door de verwijzing ernaar wordt beschouwd als deel uitmakend van deze clausule. De procedure zal in het Engels worden gevoerd. Het toepasselijk recht van de overeenkomst is het materieel recht van het Verenigd Koninkrijk.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal blijven tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover de wet dit toestaat,
(a) mag de arbitrage niet worden gevoegd met enige andere procedure;
(b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te beslechten op basis van een collectieve actie of om gebruik te maken van collectieve actieprocedures; en
(c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of enige andere personen.

Uitzonderingen op arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen inzake bindende arbitrage vallen:
(a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming, of betreffende de geldigheid, van intellectuele eigendomsrechten van een Partij;(b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te beslechten op basis van een collectieve actie of om gebruik te maken van collectieve actieprocedures; en
(c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of enige andere personen.

Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

15. CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of bij te werken.

16. DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “AS-IS” EN “AS-AVAILABLE” BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK AF. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR DERDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT WEERGEGEVEN, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

17. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT HIERIN ANDERS VERMELD IS, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAAGSTE VAN DE EVENTUEEL BETAALDE BEDRAGEN. BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

18. VRIJWARING

U stemt ermee in ons te beschermen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en -honoraria, gemaakt door een derde partij aan of voortkomend uit:

(1) gebruik van de Site;

(2) schending van deze Algemene Voorwaarden;

(3) enige schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Voorwaarden;

(4) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of

(5) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

19. GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij zullen specifieke informatie bijhouden die u naar de Site stuurt om de prestaties van de Site te behandelen, net zoals informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verstuurt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig ongeluk of verlies van dergelijke informatie, en u verwerpt hierbij elk recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of corruptie van dergelijke informatie.

20. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren zijn elektronische communicaties. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U verwerpt hierbij alle rechten of vereisten onder statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

21. TERUGBETALINGSBELEID

Als het pakket dat u hebt gekocht niet is wat u ervan verwachtte, of als u van gedachten bent veranderd, kunt u binnen 48 uur na de datum en het tijdstip waarop u het pakket hebt gekocht een verzoek tot terugbetaling indienen. Terugbetalingsaanvragen die na deze periode worden ingediend, worden niet in overweging genomen of goedgekeurd. Deze terugbetalingsoptie geldt voor alle 3 pakketten. Wij behouden ons het recht voor om uw restitutie toe te passen op uw oorspronkelijke betaalmethode, naar eigen goeddunken, afhankelijk van de mogelijkheden van onze betaalserviceproviders, het platform waar u uw content hebt gekocht (website, mobiel of app), en andere factoren. U bent geen restitutie verschuldigd als u hierom verzoekt nadat de garantietermijn van 48 uur is verstreken. U kunt uw verzoeken om terugbetaling sturen naar [email protected] en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

22.DIVERSEN

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsprincipes die door ons op de Site of met betrekking tot de Site worden geplaatst, omvatten de volledige regeling en overeenkomst tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of regeling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te implementeren [ADD LINK] zal niet werken als een verklaring van afstand van dergelijk recht of regeling. Deze Algemene Voorwaarden werken tot aan de verste reikwijdte toegestaan door de wet. Wij kunnen onze vrijheden in het algemeen en onze verplichtingen aan anderen te allen tijde prijsgeven. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig ongeluk, schade, uitstel, of onvermogen om te handelen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle.

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden [ADD LINK] onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Voorwaarden [ ADD LINK] en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Voorwaarden om deze Voorwaarden uit te voeren.

23. CONTACT OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via +442045254248 of [email protected].